Lingscape
Lingscape Public Image Repository

About the project | Project list | Taxonomies | License

Filter data

ID Country / City Languages Taxonomies Comment Project Map
Pin 3390 France Rodemack
Deutsch (German) Français (French)
Pin 3389 France Sierck-les-Bains
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Sans commentaire-;)
Pin 3388 France Sierck-les-Bains
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Platt lorrain mais pas celui de Sierk
Pin 3387 Luxemburg Betzdorf
Deutsch (German) English (English) Français (French)
Pin 3386 Luxemburg Olingen
Français (French)
Pin 3385 Luxemburg Findel
English (English)
Pin 3384 Luxemburg Clerf
Deutsch (German)
die Inschrift auf dem Klöppelkriegfenkmal nahe der Abtei
Pin 3383 Luxemburg Clerf
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
An der Stadt Lëtzeburrig schreift Dir "Clierf" mat K. Sënn micht den C, net de K : Clerf, Clervaux a Clierf/ Cliärref -> Claravallis ( claire vallée ) Dat wussten ewell d'Réimer.
Pin 3381 Luxemburg Reuler
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3380 Luxemburg Echternach
Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
&Eechternoacher Dialekt
Pin 3379 Luxemburg Clerf
Deutsch (German) Français (French) Nederlands (Dutch)
Bei der Cliärwer Gare ze fannen a Richtung Parc mat der Kapell vam Grof va Cliärref
Pin 3378 Luxemburg Luxemburg
Deutsch (German) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
&Cliärwer Dialekt
Pin 3375 Luxembourg Clervaux
Deutsch (German) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Entrée Gemeng Clierf
Pin 3374 Luxembourg Clervaux
Deutsch (German) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Entrée Gemeng Clierf & Family of Man
Pin 3373 Luxembourg Clervaux
Deutsch (German) English (English) Français (French)
Entrée Geneng Cluerf & Family of Man
Pin 3372 Luxembourg Clervaux
Deutsch (German) English (English) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Entrée Gemeng Clierf & Family of Man
Pin 3369 Germany Saarbrücken
English (English)
Graffiti on pillar
Pin 3368 Austria Wien
Deutsch (German)
Pin 3367 Germany Marburg
Deutsch (German)
Pin 3364 United States Kailua-Kona
English (English) Hawai‘i (Hawaiian)