Lingscape
Lingscape Public Image Repository

About the project | Project list | Taxonomies | License

Filter data

ID Country / City Languages Taxonomies Comment Project Map
Pin 3411 Österreich Wien
Deutsch (German) Français (French)
Pin 3410 Österreich Wien
Deutsch (German) Français (French)
&Österreichisches Deutsch
Pin 3408 United States Lahaina
English (English)
Pin 3407 United States Kailua-Kona
English (English) Hawai‘i (Hawaiian)
Pin 3406 United States Lahaina
English (English) Hawai‘i (Hawaiian)
Pin 3405 Luxemburg Luxemburg
Deutsch (German) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3404 Luxemburg Luxemburg
Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3403 Luxemburg Clerf
Deutsch (German)
Pin 3402 Luxemburg Clerf
English (English) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3401 Luxemburg Clerf
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3400 Luxemburg Clerf
Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3399 Luxemburg Echternach
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3398 Luxemburg Echternach
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Pin 3397 Luxemburg Clerf
Deutsch (German) Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Et ass an der Foussgängerzone um Buedem
Pin 3396 Luxemburg Clerf
Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Mat Klatze guff fréier ( Burgunder ) widder d'Schlass geschoss, déi an dëse Wee gerullt sënn, dofir hokt de Naam: Klatzewee.
Pin 3395 Luxemburg Clerf
Français (French) Lëtzebuergesch (Luxembourgish)
Durrich dëse Schloff ass (ur)fréier Waasser geloof fir d'Burrig ( hokt Schlass ) viraan den Agräifer ze schützen.
Pin 3394 Luxemburg Clerf
Deutsch (German) Français (French)
Pin 3393 Österreich Wien
English (English)
Pin 3392 Österreich Wien
Deutsch (German)
Pin 3391 Österreich Wien
Deutsch (German) English (English)